(^^^)

it’s amazing

Chiều đi mua tý đồ cho ba con giặc tiện mua hộp đựng bánh, phía dưới là chè 5k

Nhận xét là ăn hơi nhạt, nhưng mình được chọn nguyên liệu và chị chủ quán khá ân cần, lúc thanh toán có hỏi mình ăn ngọt lắm không??

Thực ra chè hơi nhạt, ai ăn nhạt sẽ hợp khẩu vị còn mình hảo ngọt :3. Nhưng chắc chắn sẽ quay lại vì thái độ phục vụ khá ok :3
#food

Chiều đi mua tý đồ cho ba con giặc tiện mua hộp đựng bánh, phía dưới là chè 5k

Nhận xét là ăn hơi nhạt, nhưng mình được chọn nguyên liệu và chị chủ quán khá ân cần, lúc thanh toán có hỏi mình ăn ngọt lắm không??

Thực ra chè hơi nhạt, ai ăn nhạt sẽ hợp khẩu vị còn mình hảo ngọt :3. Nhưng chắc chắn sẽ quay lại vì thái độ phục vụ khá ok :3
#food

Curry wurst. Mình không nhận xét ;-;

Curry wurst. Mình không nhận xét ;-;

#cat. #sleep

#cat. #sleep

#cat

#cat

Thạch dừa, thạch cacao và thạch dâu để uống trà sữa :D

Thạch dừa, thạch cacao và thạch dâu để uống trà sữa :D

Viết 1827 mà nổi đc mối số 18 :(

Viết 1827 mà nổi đc mối số 18 :(

:3

:3

Lá rơi bay bay ~~

Lá rơi bay bay ~~